! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Güncellenen/Eklenen Konu:
Site şablonu 19 Ağustos 2010 tarihinde değiştirilmiş ve özellikle görünürlük konusunda tam bir iyleştirilme yapılmıştır.

Bu güncellemeyle birlikte fazla görülen konu başlıkları kaldırılmış, daha hızlı ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Değişen temel noktolar şöyledir:
1 - Yazı içlerindeki bağlantıların renkleri kırmızı olmuş ve üzerine geldiğinizde siyah bir zamine büründürülmüştür.

2 - Gizli açıklamaların rengi sarı değil yaşilimsi bir renkle değiştirilmiştir. Örnek için "tanım 13"e bakınız.

3- Açılır kapanır başlıklar uzayıp giden site görünümünü engellemiş ve daha sade bir sonuç ortaya koymuştur. Bu da gizli açıklamanın bir benzeri sayılabilir. Rengi bulunduğu yere göre değişse de yanında ↓ buna benzer bir ok işareti gördüğünüz kelime veya başlığın, tıklandığında gizlenen içeriği görülecektir.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
omersaylikdavutoglu.blogspot.com
MANİFESTOSU

Site Dolgusu: Dil, Düşünce, Kültür, Sanat; İnsana dayalı paylaşım içermektedir. Sitenin yoğunluğu, "Boşluktan Önce"ki hâlini temsil eder ve şu şekilde verir nefesi: Seni tutup içine çekiyorsa ve sen cehennemi gördüğün hâlde gidiyorsan, sen de onu yakacaksın demektir. ö.s.d.


-----------------------------
Manifesto Maddeleri

madde 0 ) İnsan, insan olamaz insan olmadıkça.( 6. maddeye bakınız )
madde 1 ) Site, tamamen öznel bilgi-ilgi, deneyim ve tanıtım içeriklidir. Bu bağlamda her şey mubahtır.
madde 2 ) Başlıktan(site dolgusu) da anlaşılacağı üzere temeli insana dayalı, bilgi paylaşım aracıdır. Bu aracın merkezi: Dildir. Buradaki Dilin amacı, dilin tüm ilgi, olanak ve zenginliğini; diğer kavramlarla özgün bağlamlar bulmak ve bu yolda ilerlemeye çalışmaktır. Dil, bu ilişkiyi arar ve güder.
madde 3 ) Düşünce estetiği ve süzgeci esasına dayanır. Düşünceyi ayırmaz, doğal bütünlüğünü öngörür. Sitedeki işlevi, sistem yapısını işletir.
madde 4 ) Kültürü, insanın bıraktığı önde gelen izler olarak görür. Yiten, azalan, önemsenmeyen ve varlığını hâlâ sürdüren kültürleri eşitler. İnsanın en temel ve doğal yaşam modellerinin yapısını oluşturan her Kültür, insan için ayrı bir nefes olanağıdır. Bunu Korumak ve paylaşmak çabasındadır.
madde 5 ) Sanatı araç olarak görür(diğer tüm olgular gibi). Sanatla, merkezinde insan olana köprüler kurmaya uğraşır. Kişinin dışarıya bıraktığı hiçbir şey kişisel değildir ve sadece beni ilgilendirir diyemez; verdiği nefes bile. Sanat da iletişim kurmadaki araçlarımızdan birisidir. Bu aracı iletişimi doğru yapmak için değil, zenginleştirmek ve farklı anlatım modelleri bulmak için kullanır. Bu ölçüde Sanat’ı süzgeçlerinden biri yapar ve öyle aktarır.
madde 6 ) İnsana ve onu bir bütün kılan diğer her şeyi aynı yerde görür ve “Her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz.” mantığını güder. İnsanın, insan olabilmesinin en temel şartlarından birisi de başka bir insandır. Bu göz karşılıklıdır ve birbirini görmeyi önceler. Kendi dışındaki diğer tüm insanlara insan der. Ayrım yapmaz “1 Üstün İnsan” olma gibi bir derdi de yoktur. “2 Doğal insan” vardır ve bunu savunur.
madde 7 ) Site, ritmini şiirin doğasından alsa da, biçime dönüşmüş hâlini müzik'ten alır. Müzik de diğer tüm olgular gibi bir araçtır(Doğal insan olma aracı.). Sitede bulunan Müzik'ler, birbirinden ayrık(gibi görünen) tarzlarda olabilir ama bu onların aynı yerden beslenmedikleri anlamına gelmez. Aksine bu çeşitlilik müziğin sığ ruhundan kopma ve değişik biçimlerle ifade alanı/olanağı aramak ve denemiş olmak demektir. Çünkü bir Türkü'ünün, Tasavvuf Müziği'nin, Denbej'in, Klasik Müziğin, World Müziğin, İlkel Müziğin ve diğerlerin birbirinden hiçbir farkı yoktur(biçimleri dışında). Müzikte biçim zorunluluktur ve gerçek müzisyenler bu sorunluluğu zorlar ve kalıpların dışına çıkmak isterler. Bu kalıpların dışına çıkabilen müzisyenlerin müzikleri zaman ve mekândan kopuk bir durumda dinlenir.
madde 8 ) Sitenin tüm harfleri, pikseli, kodu ve 24 saati ve saat dışı olayları YÂREMSİN'e ithaftır.
-------------------------
İçerik Açıklaması

içerik 1 ) Tanıtım, öneri(tavsiye), haberlendirme ve bilgi verme esasına dayanır; ve bunlar tamamen benim tercihlerimdir.
içerik 2 ) Tüm konu başlıkları ve içeriği/içeriğinin sorumluluğu imza sahibine, alıntı yapılan kaynağa ya da direkt kişinin kendisine aittir.
içerik 3 ) Sitede yer alan alanlarla ilgili paylaşımlarda alanın tüm konuları ve içeriği yer almaz. (içerik1 ve madde 1’e bakınız)
içerik 4 ) Kaynak gösterildiği hâlde siteye alınan konuların/içeriğin imza sahipleri, T.C. kimlik numaraları ya da belgeleriyle iletişime geçip kaldırılması yönünde talepte bulunabilirler.
içerik 5 ) Yazı, Film, Müzik, Program vb. tanıtım(tavsiye) konuları ya da ücretli yazılımlar, fikir ve Sanat Eserlerini Koruma, imtiyaz hakları çerçevesinde yer alır ve satışını yapmaz. Temin edilebileceği yerler var ise gösterilir/yönlendirilir. Sitede konulara ilişkin bu bağlamda elektronik olarak elde edebilecekleri dosya(lar) veya URL’si yoktur.
içerik 6 ) İnternette bulunan mevcut elektronik dosyalar ve dosya URL’leri, ses, görüntü(film, fotoğraf ve diğer tüm eser görselleri), yazılım ve sanat eserleri kapsamına giren eserler tanıtım kapsamında (“içerik 7”de) yer alan uyarılar doğrultusunda verilebilir.
İçerik 7 ) Tanıtım konuları ve linkleri (Tüm görsel ve dijital bilgiler) hak sahiplerinin kendi isimleriyle tescil edilmiş eserlerinin dijital kopyalarıdır veya alıntıdır, lütfen bakın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası. Sitede bulunan dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır. Tanıtımı yapılan konulara ilişkin dosyaları(Yazı, Müzik, Film, Yazılım, Görsel materyal, Fotoğraf, Resim ve diğer hak talep edilebilecek elektronik dosyalar ve yazılar) bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız hâlinde T.C. yasalarına göre suç sayılacaktır. Bu tür bir yasal işlem'de omersaylikdavutoglu.blogspot.com ve sitede reklâmı ya da banner'ı(tanıtım logosu+amblemi) bulunan diğer siteler bu duyurunun yayınlanmasını(17 Mayıs 2008) takiben sorumluluk kabul etmeyecektir.
İçerik 8 ) Sanatçılar eserlerini, aylarını, senelerini, gecelerini ve yine gecelerini, duygularını ve emeklerini yoğurarak/esirgemeden katarak ortaya çıkarmaktadırlar. Lütfen bunları "Dijital Kültür Tüketiciliği" içinde yok etmeyelim.
içerik 9 ) Site içeriğine ve konularına uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları... e-posta yoluyla dosya linklerini veya bilgilerini yollayın paylaşalım, tanıtalım.
İçerik 10 ) Eksik, yanlış, gözden kaçan ve diğer hatalar için lütfen iletişim kurun.
--------------------
Tanımlamalar

tanım 1 ) Ö.S.D.”: imza açılımı Ömer Saylık Davutoğlu’dur.
tanım 2 )Her İç Dış Olana Kadar 3” başlığı altındaki tüm yazılar Ö.S.D.’ye aittir.
tanım 3 ) Bu madde yeni temayla birlikte değiştirilmiş, tüm radyolar, Radyo etiketi altında toplanmıştır. Maddenin değişmeden önceki hâli.↓
"Radyo Anlamsız FM 11.0", omersaylikdavutoglu.blogspot.com sitesinde
tanıtımı yapılan müziklerin tamamını içerir. Gerçekte böyle bir radyo yoktur.

tanım 4 ) Bu tanımın içeriği tamamen kaldırılmıştır.↓
“Anlamından Cayan Müzikler”, müzik duygusunda anlamın yetmediği anlamına gelir; ve bu içerikte müzikler yer alır.

tanım 5 ) İç Anlatan Dış Konular”, İki bölümden oluşur. İlki Ö.S.D.’nin yazılarıdır. İkincisi ise plâstik sanatlar alanında yaptığı işlerin başlıklarıdır.
tanım 6 )Harita”, sitede bulunan benzer konuların ortak birer etiketle gösterilmiş halidir. Örn: Haber Edebiyat etiketi, Edebiyatla ilgili çıkan haberleri barındır, bu konuyla ilgili yazıların bir arada bulunduğu yerdir.
tanım 7 )Kelimeler Neyi Susar? Cümleler Neyi Çağırır?”, çeşitli yazarların söylediği sözlerden oluşan kısımdır.
tanım 8 ) Söz Veren Sözcükler” Ö.S.D. sözlerinden oluşan bölümdür.
tanım 9 )Bakma Gör”, bakmak ile görülemeyen ayrıntıları esas alan kısımdır. Konuların bağlandığı espriler olmalıdır, ayrıntıda göndermeler içerir.
tanım 10 ) Unutmak Mı?”, bu kısımda insanlara bıraktıklarıyla gönüllerde yaşayan kişiler ve hayat hikâyeleri yer alır.( içerik1 ve madde 1’e bakınız)
tanım 11 )
Bu Madde geçici olarak kaldırılmıştır.↓
“Sitecikler”, tavsiye edilen sitelerin listesinin bulunduğu yerdir.

tanım 12 )Sanatsal CD Kapakları”, bu etikete sahip konuların, tavsiye edilen albümlerle bir ilgisi yoktur. Müzikleri açısından değerlendirilmediklerini göz önünde bulundurun. Açılan konular yalnızca kapak tasarımları açısından başarılı bulunan çalışmaları içermektedir. Aynı açıklama, Kitap kapakları bölümü için de geçerlidir.
tanım 13 ) Blog yazılarında, yeşilimsi renkte bir kelime, cümle yada harf var ise, fareyle üzerinde bir saniye kadar durulduğunda o kelime ile ilgili kısa bir açıklama belirecektir. Örnek: Manifesto..-----------------
Kısaltmalar

kısa 1 ) "Dostum", Konu başında bulunduğunda, o insana, Dostuna sesleniyor demektir.
kısa 2 ) "GF", Konu başında bulunduğunda " Günün Fotoğrafı " anlamına gelir.
kısa 3 ) "GM", Konu başında bulunduğunda " Günün Müziği " anlamına gelir.
kısa 4 ) "OFM", Konu başlıklarının başında bulunduğunda, " Orijinal Film Müziği " anlamına gelir.
kısa 5 ) "Ö.S.D.", " Ömer Saylık Davutoğlu " imzalı demektir.
kısa 6 ) "SIRLAR", Konu başında bulunduğunda "Kişilerden Seçme Şiirler " anlamına gelir. SIR diye tanımlamam ise, şiirleri "sır"lara benzetmemden kaynaklanır. Her şiir, bir ölçüde yazanın, hayatın sırlarını içerir.

( KISALTMALAR BÖLÜMÜNE ZAMANLA EKLEME YAPILACAKTIR
YA DA BÖYLE KALACAKTIR )

-------------------------
Ö.S.D. Kavramları

Kavram 1) Elektromanyetik Müzik : Müziğin, elektriğin olanaklarından yararlanılarak izre edilmesi. Kavramın geçtiği yazılar: GM / Portecho / Undertone / Undertone
Kavram 2) Sesli-si : Mesajını sadece ses yoluyla verebilen ileti. Kökü ses'ten geliyor. Görmek fiilinin Gösterge uzantısı alması gibi. Göstergeden en büyük farkı kavramın kendini(mesajını) sadece ses yoluyla(daha doğrusu ritim yoluyla çünkü Müziğin de kökü ritimdir bence) iletebilmesi(verebilmesi)dir. Kavramın geçtiği yazılar: Murat Çelik / Aşkın Elif Hâli
Kavram 3) Sözlemek : Kökü önce öz'e sonra söz'e uzanır ve öz demek aslında kişinin kendisi(insan/âdem) demektir. Sözlemek fiili Türkçede olmayan bir fiildir. Sıvalamak'tan öykünerek oluşturduğum bu fiilin Söz'le giydirmek, Söz'le içini kaplamak, nesneyi ya da kavramı tüm yönüyle söze bulamak gibi anlamlara gelir. Kavramın geçtiği yazılar: SIIRLAR / Şah İsmail (Hatai) / Muhabbet Bağı
Kavram 4) Birbirinden Bir : Bu bağlam müziğin içselliğin ne boyutta olduğunun/olması gerektiğinin bir kavramsal karşılığıdır. Yani hepsi birdir, kendini ve kendini yapan dünyayı/doğayı yadsıyıp ayırmaz. Öncelediği en temel yöneliş, insana ve insanı insan yapan tüm olgularadır. Kavramın geçtiği yazılar: Mondomix.com'la Başka Değil Aynı Seslere Yolculuk
Kavram 5) Kendiyle Sesleşmek : Monologun müzikli hâli. İçsel bir konuşmada, psikolojik ağır öğelerin ortadan kalkması ve yerine müziğin aydınlatan duyumsatıcıların kaplanması durumu. Kavramın geçtiği yazılar: Bluzum Blues!
Kavram 6) Zamanlaşma : Karşılaşmamanın, aynı zamanda olduğu ve bunun tesadüfe dayanmadığı, karşılıklı bakışma. Sürecin birbirine bağlı gelişmesi, öncenin ve sonranın şimdiyle olan ilişkisini anlatmada kullanılır. Kavram ilgili konudan esinlenilmiştir. Kavramın geçtiği yazılar: Sylvia'nın Şehrinde - En la ciudad de Sylvia - In the City of Sylvia (2007)

---------
Notlar

Ana sayfada site linklerinin bulunduğu yerde (ana sayfa, iletişim vs.) "Tüm Konu Başlıkları" linki sitede bulunan tüm konulara başlıklarını takip ederek yönelmenizi ve ulaşmanızı sağlar. Menü hızlı ve kolay bir şekilde konulara göz atmanıza olanak verir.

Sayfalara bakıyorken konu başlığı size yabancı geldiyse ve içerik uzun ise ilginizi çekmeyen bir konuya bakıyor olabilirsin. Konun ana hatlarını vurgulayan harita kısmı size konunun içeriği hakkında bilgi sağlar.
Bu bilgiye, açmış olduğunuz konuların sonunda yer alan "Harita" kısmından erişebilirsiniz.
Ayrıca ana sayfada en sağ sütunda yer alan, tüm haritaların başlıklarına da erişebilirsiniz.


1" Dijital Kültür Tüketiciliği " ve 2Doğal İnsan ” ile ilgi yazılar yakın zamanda yayınlanacaktır.(Üstün İnsan: Nietzsche'nin insan için öngürdüğü bilgelik önerisidir ve Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabında da bu bilgeliğe giden yolu anlatır.)
3 Her şey bir başka şeyin içindedir. Sonsuzluk bağlantısı biraz da buradan gelir. Bu yüzden dış dediğimiz şey aslında iç'tir. Bu da bir iç, hiç dış olamayacak demektir. Aynısı tersi için de geçerlidir.
0 Yorum:

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......