! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Ben beni bilmem neyim, dünya nedir, ukba nedir, Söyleten kim, söyleyen kim, aşk nedir, sevda nedir" bu dizeler en çok beğendiğim yer. Hele "Söyleyen kim, Söyleten kim" sorgusu gözden kaçmıyor.

Ben beni bilmem neyim, dünya nedir, ukba nedir
Söyleten kim, söyleyen kim, aşk nedir, sevda nedir
Mey nedir, saki nedir, mecnun nedir, leyla nedir
Kimse idrak eylemez bu âlem-i eşya nedir
Güldü rıhtında kuru feryad ile su isteyen
Ölmeden dostun yolunda tuttuğun davâ nedir
Takılıp zincir-i aşka divane oldunsa eğer
Halkı taciz eyleyip senden sana şekvâ nedir
Şem’i gibi ishar olur her kimde var envâ-i aşk
Aşkı kara yanmalı âşıklara *ifâ nedir.

Âşık Şem'i
( 1783 - 1839)

Kelimeler:
Ukba: Âhiret, öbür dünya, bâki olan âlem. Mec: Ceza.
Saki: (Saky'dan) Sulayan, içecek su veren, sucu. Mec: Kadeh sunan. İçki sunan kişi. Kırağı, şebnem, çiğ.
Güldü rıhtında: Bu kelimelerle ilgili elimdeki kaynaklar bir şey demiyor(kelimelerin yazılışlarıyla da ilgili pek emin olmadın) ama anladığım kadarıyla, Gül rıhtımında(suyu bol bir kıyıda açan gül), kuru bir avazla bu kıyıdan su istenen durumu anlatıyor.
Davâ: (arapça) Mesele.
Zincir-i Aşk: Aşk zinciri. Aşkın güçlü ve bağlayıcı(peşinden sürükleyen) bir özelliğinin olduğu vurgulanıyor.
Şekvâ: Şikâyet, âciz kaldığını ve zayıflığını haber vermek. Mec: Su kabının ağzını açmak.
Envâ-i Aşk: Çeşitli Aşk(lar).

*> İfâ: Genellikle "iğfa" diye yazılmış olan kelime zannediyorum ki yanlış yazılmış. Kelimeden yola çıkarak ve dizenin anlam bütünlüğüne en uygun olan "ifâ" kelimesini uygun gördüm.
İfâ: Ödemek. Yerine getirmek. Söz verdiğini veya vazife bildiğini yerine getirmek. Kılmak. Yapmak.

Kelime ve yazım hataları düzeltilmiştir.
Bağlantılar:
KitapAsıl adı Ahmet olan Âşık Şem'i 1783 yılında Konya'da Piresat mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Konya'nın tanınmış helvacılarından Mehmet Ağa isminde bir zattır.

İrticalen şiir söyleme yatkın ve düşkün olması, belirli, bir tahsil görmemesine, hatta yirmi, yirmi beş yaşlarına kadar okur yazar olmamasına rağmen, ince düşüncesi, zekası, akranları arasında hazırcevaplığı, esprileri her konuda onları aydınlatması ve örnek davranışlarıyla kendisine büyükleri tarafından "Şem'i" mahlası verilmesine sebep olmuştur.

Onun yetişmesinde Konya'da o tarihlerde birisi türbe önünde, diğeri de' Buğday Pazarında bulunan kahvelerin önemi büyüktür. Her gece genç ve acemi aşıkların devam ettikleri ve yetiştirildikleri bir ocak, bir okul olarak hizmet veren bu kahvelerden Şem'i de payına düşeni almıştır.

Şem'i bade içen bir halk şairi olarak sadece hece ile değil aruzla da irticalen şiir söylemekte yetenekli biridir. 1839 Konya'da vefat eden Şem'i-nin mezarı Mevlana Müzesinin hemen yanı başındadır.

4 Yorum:

oltu dedi ki... 2 Ocak 2011 04:10  

logon ilgimi çekti teşekkürler

HİBE dedi ki... 7 Eylül 2011 01:44  

Ben beni bilmem neyim dünyâ nedir ukbâ nedir
Söyleyen kim söyleten kim aşk nedir sevdâ nedir

Mey nedir sâkî nedir Mecnûn nedir Leylâ nedir
Kimse idrâk eylemez bu âlem-i eşyâ nedir

Gül dırahtında kuru feryâd ile kâm isteyen
Ölmeden dostum yoluna tuttuğum dâva nedir

Arayıp gezmektedir pervâne aşkın âteşi
Dosta can vermek muradı bilmez istiğnâ nedir

Takınıp zincir-i aşkı divâne oldunsa eğer
Halkı tâciz eyleyip senden sana şekvâ nedir

Vâkıf oldunsa eğer "kâlû-belâ" esrârına
Maksûdun ancak rızâdır Cennet-i âlâ nedir

Şems gibi izhâr olur her kimde var envâr-ı aşk
Âşikâre yanmalı âşıklara ihfâ nedir

Aşk pazârına fuzûlî kimse basmasun ayak
Şem'î yanmak rif'atın oddan sana pervâ nedir

Ömero dedi ki... 7 Eylül 2011 08:04  

Gazeli daha derli toplu paylaştığınız için teşekkürler HİBE...

hülya yavuz dedi ki... 2 Haziran 2016 21:46  

"Âşikâre yanmalı âşıklara ihfâ nedir " olarak düzeltiyorum.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......