! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Son dörtlük, şiirde de, türküsünde de(müzikli yorumu açısından) bir dua gibi ses kazanır ve siz de o duaya eşlik edip, dileyen sevgiliye rahmet dilersiniz. Yani öyle ki bu *zulümlü sevda(duyduğu hasret ve kavuşma arzusu), sevdalıyı Rab'binden çekip/yön değiştirip rahmetini sevgiliden diletecek duruma getirmiştir. Bu açıdan şiir çok güzlü ve etkilidir.Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım
Yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım
Görmedim gül yüzünü âh-u figan etmedeyim

Akıdıp gözyaşımı dert ile nalan olayım
Kapladı bu nâr-ı firkat cism-u gam-ı âlûdemi
Korkarım haşre kadar böylece suzan olayım

Sevdiğim **rahmet yeter incitme artık kalbimi
Gel dilersen Yusuf-u asa bend-i zindan olayım
Lütfü'yüm bülbül gibi gülşende feryat eyledim
Vuslat-ı yâr ile ancak şâd-ı handan olayım

Şair Mirine Hoca
Nam-ı Diğer(Mahlası) Lütfü’dür.Kelimeler:
Dildar: Kalbi hükmü altında tutan. Sevgili, mâşuk.
Giryan: Gözyaşı döken. Ağlayan.
Büryan: Biryan. Kebabın bir nev'i. Piran. Pürân. Püryan
Ah-u figan: Ah ederek, ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma.
Nalan: İnleyen, sızlayan, figân eden.
Nar-ı firkat: Ayrılık ateşi
Cism-ü gam-ı alude: gamla, kederle karışmış(dolmuş) cisim
Haşr: Tekrar diriliş
Suzan: Yakan, yakıcı. Ateşli.
Ger: Eğer
Yusuf-u asa bend-i zindan: Zindana bağlı Yusuf gibi
Gülşen: Gül bahçesi
Vuslat-ı yâr: Yâre kavuşma
Şâd-ı handan: Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar, gülen.

** Rahmet: Merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek. Mecazen: Yağmur. (...Sâni-i Âlem'in her şeyi içine almış ve her şeyi istilâ ve istiab etmiş bir rahmet-i vâsiası vardır. Vâlidelerin, hattâ bir cihette nebatatın evlâdına olan şefkatleri ve küçük, zayıf yavrularının sühulet-i rızkları, o rahmet deryasından bir katredir. M.N.)

* Zulüm: Haksızlık. Eziyet, işkence. Bir hakkı kendi yerinden başka bir yere koymak.( Sırrınca: Dostların hataları, hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için, çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. Düşman ise, hizmet-i Kur'âniyeye zıddiyeti, mümânaati, dalâlet hesabına geçer. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü, zendeka hesabına geçer. Küfür devam ettiği için, onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin, nâhiyelerde cezaları verilir. Büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de: Ehl-i imanın ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve sür'aten verilir. Ehl-i dalâletin cinayetleri, o kadar büyüktür ki: Kısacık hayat-ı dünyeviyeye cezaları sığışmadığından, muktezâ-yı adalet olarak Âlem-i Beka'daki Mahkeme-i Kübrâ'ya havale edildiği için, ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. İşte Hadis-i Şerifte mezkûr hakikate dahi işaret ediyor. Yâni: Dünyada şu mü'min, kısmen küsuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dâr-ı cezadır. Dünya, onların saadetli âhiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kâfirler, madem Cehennem'den çıkmayacaklar. Hasenatlarının mükâfatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları te'hir edildiği cihetle, onların âhiretine nispeten dünya, cennetleridir. Yoksa mü'min bu dünyada dahi kâfirden manen ve hakikat nokta-i nazarında çok ziyade mes'uddur. Âdeta mü'minin imanı, mü'minin ruhunda bir cennet-i maneviye hükmüne geçiyor; kâfirin küfrü, kâfirin mahiyetinde manevî bir cehennemi ateşlendiriyor. L.)
(yıldızlı kelimeler Osmanlıca Türkçesi Lûgatı'ndan alınmıştır.)

Not:
Kaynak dışında, gazelin yazılışında düzeltmeler yapılmıştır ve pek bilinmeyen kelime anlamları eklenmiştir.

Bağlantılar: kimkimdir.gen.tr

0 Yorum:

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......