! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ne aylemiş ki insan Allah'ın eyle demesinden evvel...

Tefviznâme

Hak, şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Sen Hakk'a tevekkül kıl
Tefvîz et ve râhat bul
Sabr eyle ve râzı ol
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Kalbin ana bend eyle
Tedbîrini terk eyle
Takdîrini derk eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Hallâk u Rahîm oldur
Rezzâk u Kerîm oldur
Fa'âl ü Hakîm oldur
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Bil kâdî-yi'l hâcâtı
Kıl ana münâcâtı
Terk eyle mürâdâtı
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Bir iş üstüne düşme
Olduysa inâd etme
Haktandır o, red etme
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Haktandır bütün işler
Boştur gam u teşvişler
Ol, hikmetini işler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Hep işleri fâyıktır
Birbirine lâyıktır
N'eylerse, muvâfıktır
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Tefvîz-i umûr eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol nâra yanma
Sabr et, sakın usanma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Deme şu niçin şöyle
Bir nicedir ol öyle
Bak sonuna, sabr eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme, gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Mü'min işi, reng olmaz
Âkıl huyu ceng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Hoş sabr-ı cemîlimdir
Takdîri kefîlimdir
Allah ki vekîlimdir
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Her dilde O'nun adı
Her canda O'nun yâdı
Her kuladır imdâdı
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Nagâh açar, ol perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Her kuluna her ânda
Geh kahr u geh ihsânda
Her anda, o bir şânda
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Geh mu'tî ü geh mânî'
Geh darr ü gehi nâfî'
Geh hâfid ü geh râfî'
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Geh abdin eder ârif
Geh emîn ü geh hâif
Her kalbi odur sârif
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh hulkunu hoş eyler
Geh aşkına tûş eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Nefsinle dahı kalma
Kalbinden ırak olma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahî olma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Her dem onu zikreyle
Zeyrekliği koy şöyle
Hayrân-ı Hak ol, söyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut O'nu bul
Koy gafleti hâzır ol
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Her sözde nasîhat var
Her nesnede zîynet var
Her işte ganîmet var
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Bil elsine-i halkı,
Aklâm-ı Hak ey Hakkî
Öğren edeb ü hulku
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse, güzel eyler

Vallahi güzel etmiş
Billahi güzel etmiş
Tallahi güzel etmiş
Allah görelim n'etmiş
Netmişse güzel etmiş

Şeyh İbrahim Hakkı Erzurumî Hz.
"Kaddesalllahu Sırrahulaziz"
( 1703 - 1780 )Bu uzun şiirin vurgusu da, teması da, çıkış noktası da, hepsi de "Mevlâ görelim n'eyler, N'eylerse, güzel eyler" dizelerinde saklı. Hepsini yazdıran, bu kadar uzatan da yine bu dilerdir. Ebette içinde yine başka başka vurgu ve noktalar mevcut ama aslını oluşturan yapı bu dizelerde gizlidir. Bu dizelerin bu denli bilinmesinin de nedeni budur.

Şiirin sonunu bence olması gerektiği gibi bitirmemiş. Asıl dizelere göre daha zayıf bir söyleme sahip olan "Allah görelim n'etmiş, Netmişse güzel etmiş" dizeri ile bitirmiş olmasını kendi takdirine bırakıyoruz.

Genelde bu şiirin bu kadar uzun olmadığını ve yalnızca küçük bir dörtlükten oluştuğunu düşünürüz. İşte bunu hissettiren ve söyleten asıl dizerdir. Çünkü o kadarı tüm anlatıma yeten bir güçte ve yapıdadır.


Bağlantılar: Hayatı

0 Yorum:

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......