! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Yaygın anlamdaki ve icradaki ilâhi albümlerin aksine tadı ve nefesi olan bir albümdür. Necipoğlu sesi, kuşkusuz aldığı eğitim ve süreçlerle ilgilidir fakat bu alanda eğitim alan herkesin aynı icraatı göstermediği de bir gerçek.

Sesin anlamla olan duygu bütünlüğünü sağlamak genelde zor bir iştir ve konu İslâmi unsurlar olunca da(tecvit, doğruluk, makâm, vb.) iş daha bi zorlaşır. Necipoğlu'nda bu unsurlar müziği ve ritmiyle farklı bir boyut kazanır ve benzerlerinden ayrıldığı en önemli nokta ise seslendirmesinde gazel unsurlarının barınmasıdır. Gerçi ikinci albümü olan Semavi Duyuşlar (2006) ilk albüm olan Camideki Adam'a (2004) nazaran daha özgün değildir. Hem ses hem de müzik olarak ilkini aratır durumdadır.

" Dinde müzik vardır. Camii`de müzikle birçok şey ifade edilebilir aynı zamanda. Yani sözel anlatımda müzik zaman zaman öne geçebilir. Benim maksadım bu yönde insanların kalplerini kazanabilmektir ¨Halil Necipoğlu

Albümdeki Parçalar:
1. Uyan Ey Gözlerim Vakt-i Seherde / Nevâ ilahi
2. Hicazkâr Dîvan
3. Ey Aşkın Ezeli Âşika ilhâm - ı Hüdâdır / Rast Müstezat
4. Nihansin Dîdeden / Rast Sarki
5. Inleyen Bir Nâyim / Muhayyerkürdî Kasîde
6. Cân - Dilden Âşıkam Billâhi / Uşşak İlahi
7. Zikir (Sübhânel Ebediyyil Ebed)
8. Cum'a Hutbesi
9. Merhaba Duâ / Mevlid Bahirlerinden Bir Bölüm

Davudî sesiyle 2. parça olan "Hicazkâr Dîvan" girişi tam da sesindeki farklılığın hissedildiği parçalar arasındadır ve bir diğeri de 7. parça olan "Zikir (Sübhânel Ebediyyil Ebed)" parçasında da bu belirgindir.


2. parçada geçen

Ey gönül devr-i âlemde çektiğin dâva nedir?
Seni böyle derde salan bu nefs-i hevâ nedir?
Bir gün güneş batar, gül solar, bülbül gider.
Bu meşakkat bahçesinden aldığın meyva nedir?

Ey Reyhani ne çekersin sonu gelmeyen ahı?
Vücud bir saraya benzer, akıldır padişahı
Ömür bir gece misali, ölüm onun sabahıdır
Aç gözün gafletten uyan gördüğün rüya nedir?

Erzurum’lu Âşık Yaşar Reyhanî ( 1932 – 2006 )

gönülle bir hesaplaşma söz konusudur ve Reyhanî sonu gelmeyen bir ah çeker ve bu Necipoğlu'nun sesiyle uzar gider. Yine aynı sözlerde "Ömür bir gece misali, ölüm onun sabahıdır." benzetmesi, gafletin derecesiyle ilgili çok net bilgi de verir.Reyhanî sitesi ve kısa bilgi.

3. parçada ise Erzurumlu Emrah:
Ey...Aşkın ezeli âşıka ilhâm-ı Hüdâdır
Bir neşve - nümâdır
Tahkiyk gönül şehrine bir nûru ziyâdır
Minhâc-ı Hüdâdır

Amman amman...
Yandım yandım yandım sana kurban
Öldüm öldüm öldüm sana hayran

Ey...Vaiz beni ta’n eyleme ki mescide gelmez
Râh-i Hakkı bilmez
Ben mûtekifim, kûşe-i meyhâne banadır
Mescidde sanadır

Amman amman...
Yandım yandım yandım sana kurban
Öldüm öldüm öldüm sana hayran

Ey...Emrah kuru laf istemez ille hüner ister
Yani dürer ister
Hakgi (Hakk-gû) derece mânâda gerçi fukaradır
Amma şuarâdır

Erzurumlu Emrah ( 1775 - 1854 )

sözleri de kayda değerdir.

Dünya'nın türküsü adlı programdan...


Lins konserinden bir bölüm...


8. parça olan Cum'a Hutbesi'inden:
Din, akıl sahibi insanları kendi irade ve arzuları
doğrultusunda mutluluğa ulaştıracak olan ilahi kurallar bütündü
Din, insana kendi mahiyetini, nereden gelip nereye gideceğim
yaratılışındaki gaye ve hedefi gösterir.

Yaratana kulluk, yaratılanlara karşı da insanlık vazifelerini bildirir.
Bu anlamda kastedilen din, şüphesiz İslâm dinidir.
Allah Teâlâ ayet-i kerimede buyuruyor ki; "Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır"
İslâm dininin hedefi, ilim ve inançla yoğrulmuş, tertemiz nesiller ve toplumlar oluşturmaktır.

İsâm dini; bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı öldürmüş gibi kabul eder
Kendi canına kıymayı en büyük günahlardan sayar.
Bela ve musibetler karşısında
sabrı tavsiye eder.
Yalnızlık ve çaresizlik karşısında yegâne sığınağın
yüce Allah olduğunu hatırlatır.
Nitekim Cenâb-ı Hak, kendisine inanan ve
güvenen insanların huzura
ulaşacağını şöyle bildirmektedir;
" Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur! ”


HAKKINDA
1968 yılında Erzurum'da doğan Halil Necipoğlu, din görevlisi olan babasının tayini nedeniyle İstanbul'a yerleşti.

İlk hafızlık derslerini babasından alan Necipoğlu, 14 yaşında Kur'an-ı Kerimi ezberledi.
Sırasıyla Çinili Cami-i İmamı Hafız Abdullah Aldır, Süleymaniye Cami-i imamı merhum Hafız Mehmet Çevik ve Beyazıt Camii imamı merhum Hafız İsmail Biçer Hoca efendilerden talim ve tecvit derslerini okudu.

İmam-hatip lisesinden sonra ilahiyat fakültesi ön lisans programını bitirdi.
Bu arada Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam eden Necipoğlu, burada bestekâr Hafız Amir Ateş'ten istifade etti.

Daha sonra; "Gönül gözümün bağını çözen üstadım" dediği Neyzen Kudsi Erguner'in "İstanbul Müezzinleri" grubuna katıldı ve bu grubun gerçekleştirdiği tüm CD ve konserlerde yer aldı.

Aynı zamanda Kudsi Erguner'in himayesi ile birçok Avrupa ülkesinde klasik Osmanlı ve tasavvuf müziği konserleri verdi. Ayrıca makâm bilgisi ve sesinin genişliğiyle Türkiye'de son zamanlara kadar terk edilen "gazel" formunun tekrar gündeme gelmesi için yapılan çalışmaların vazgeçilmez solisti oldu.

Hafız Halil Necipoğlu halen İstanbul’un 500 yıllık tarihi olan güzide camilerinden Tophane Kılıç Ali Paşa Camii imamı olarak görev yapmaktadır.

......................

Halil Necipoğlu born in Erzurum in 1968 has settled in İstanbul by the assignment of his father charged as religious official.

Necipoğlu who taken first memorizing lessoııs from his father has memorized Ûur'an at the age of 14 years old. İn turn in order, he has studied on teaching and tecwid (recitation of the Ûur'an with proper rlıythm] being student of respectful tutors (hodjas); Hafiz Abdullah Aldır, imam of Çinili (tiled) Mosque, late Hafiz Mehmet Çevik, imam of Süleymaniye mosque, and late Hafiz İsmail Biçer, imam of Beyazid Mosque.

After the İmam Hatip High School fschool where imams and preachers are educated in) He has graduated from pre-bachelor's degree of faculty of Theology.

During this time, Necipoğlu has participated to Üsküdar Musiki Cemiyeti (Music Association of Üsküdar), and profited from composer Hafiz Amir Ateş in that association.
Later, he has participated to group of "Muezzinsof İstanbul" of Neyzen (who blovvs to ney) Kudsi Erguner, he has called him as "my master who untied the tie of eye of my heard", and has participated at ali CD and concert realized by this group.

At the same time, he has given concerts on classical Ottoman music and sufi music in marty European countrtes by patronage of Kudsi Erguner. Furthermore, by his mode knowledge and wideness of his voice, he has become unique soioist in works done to popularize the form of "gazel" (extempore tüne), whiciı it has been abandoned up to recent years in Turkey, again.

Hafiz Halil Necipoğlu has atili charged as imam-preacher in
Kılıç Ali Pasa Mosque of Tophane, one of the distinguished
historic mosques of İstanbul by its history of 500 years old

2 Yorum:

нєѕρєяuѕ dedi ki... 25 Ağustos 2009 23:36  

hıh. bu kişiyi ben 2 kere dinledim . Trt sahur programına cıkıyor. "Uyan gözlerim vakt-i seherde" ilk dinledigim buydu. İlahileri fazla bilmiyorum ama bu dinledigimi de zamanında kulagıma çalınanlara hiç benzetemiyorum. Bir ker eyormuyor insanı dinlerken ve sonra araştırdıkça daha da emin oldum. Bir de öncesinde burda görmüştüm. Tesadüfler...

Ömero dedi ki... 26 Ağustos 2009 00:04  

Merhaba нєѕρєяuѕ,
Bazı sesleri biz ilk dinlediğimiz a'nın atmosferi ile dinleriz... ilk oluşları her zaman bir farklı bir iz, tat bırakır... sonrasında aynısını veya daha güzelini duysak veya yaşasak o tadı hiç benzemez... Ama kişinin aynı olduğu kesin değil mi... (:

Ben de mesela ikinci albümünü pek beğenmedim... sesini çıkaramamış gibi...

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......