! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ziya Paşa ___________________ Müslüm Gürses


Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini

Bu dizeyi Müslüm Gürses'ten duyduğumda ilkin yorumu hayli beğenmiş sonrasında da sözleri dikkatimi çekmişti. Müslüm derken, basit ve hafife alınacak bir ses ve yorumcu değildir Müslüm. Ses perdesinin genişliği, gırtlaktaki zengin deyiş ve makâm yetkinliği hiç de göz ardı edilecek unsurlar değildir aslında. Ha icra tarzı açısından pek de doğru bir noktada değildir, o ayrı bir konu; ama kim ne derse desin Müslüm'ün sesi ender seslerdendir. Son zamanlarda özellikle 2005 sonrası albümlerinde sesini daha verimli ve doğru kullanabileceği yönelmeleri de görülmüştür. Bu beyitlerin de geçtiği Vay Canım (1999) albümü de dinlenebilir albümler arasındadır.
Şiire dönecek olursak, şiirin kendisi baştan ayağa anlam ve şifrelerle dolu. Ben en çok
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
Anlamaz hâl-i perîşânı hali perîşân olmayan

beyti üzerinde durmak istiyorum. Ziyâ Paşa zengin bir kişilik pek çok girdisi çıktısı bulunan bir zat. Yazmayla, çevirilerle haşir neşir olmuş, Avrupa görmüş kendini geliştirmiş, sürgünler görmüş birkaç ile vali olmuş. En son Adana valisi olmuş ve orada vefat etmiştir.

Beyitte zülüf üzerinden mesaj verilir. Zülüf gönül karşısında itibarı pek de olmayan bir noktadır fakat önemlidir yine de; fakat asıl mesele gönülle ilişkilendirmek olduğu için zülüf üzerinden şu mesaj verilir. Eğer daha zülfüne bile dil veremeyen, ona söz edemeyen, onu duyamayan, gönül gibi daha çetrefilli bir bahsi hiç anlayamaz. Bilemez gönlün ne dediğini. Yani kişinin gönül hâlinin anlaşılması için daha ona varmadan diğer unsurların bilinmesi gerektiğini vurgular. Ki bu basit bir örneklemedir ve bu ön sınavı geçmek aynı zamanda da hayli zordur.

Gönül kendini bu ön aşamaların ardına almış, bu önde duran unsurları kullanmasını bilen gönlü kısmen de olsa dıştan gelecek zararlardan kurumuş olacaktır. Tabi bir gönle girmek için, girmeye çalışan bu unsurları genelde atlar. Asıl gönül işi olanlar bu unsurları elbette göz ardı etmez.

Süleyman olmayanı zülüften tanıma meselesidir bir bakıma. Buradaki mesajın gönül sahibine olduğu da unutulmamalıdır. Gönlünüzü öyle kolay kolay kaptırmayın ya da vermeyin der sanki. Öyle ki birine gönül vermeden ilkin "Önce bir bak bakalım diyor, zülfünün dilinden, ne dediğinden anlıyor mu? Eğer zülfünün bile ne dediğini, anlamayan biriyle karşı karşıyaysan, o sizin gönlünüzün ne dediğinden ya da hâlinden hiç anlamaz, anlayamaz..." diyor. Bu aşamalar birer şifre niyetinedir adeta ve önemli unsurlardır. Kişi gönül acısı çekmek istemiyorsa zülüf meselesine önem vermelidir. Önce sülfün kadrini kıymetini bilmeli, bilenle birlikte olunmalıdır. Gerçi öyle durumlar oluyor ki, bakıyorsunuz karşıdaki kişi diğerinin zülüflerini yoluyor ama zülüf sahibi halinden memnun sanki, varsın yolsun diyor. Gönül ferman dinlemiyor sözüne bir uyarlama yapacak olursak, o tür durumlar için şöyle denebilir: Gönül zülüf dinlemiyor.
Bu durum şununla karıştırılmamalıdır ama:
"Benim sevdiceğim için canım feda, zülüf ne ola ki..."
bu anlaşılacağı üzere başka bir durum betimlemesidir.

Beytin ikinci dizesi de ilk dizeyi destekleyen bir yapıya sahiptir.
Şiirin tamamına baktığımızda da yine bu ve buna benzer şifreler verilmiştir.
Yine
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultan olmayan

bu dize de sevdiğim, zengin içerikli dizeler arasındadır.Şiirin tamamı:
.....................................

Âsafın mikdârın bilmez Süleymân olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
Anlamaz hâl-i perîşânı hali perîşân olmayan

Rızkına kâni olan gerdûna minnet eylemez
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultan olmayan

Kim ki korkmaz Hak'tan ondan korkar erbâb-ı ukûl
Her ne isterse yapar Hak'tan hirâsân olmayan

İtirâz eylerse bir nâdân Ziyâ hâmûş olur
Çünki bilmez kadr-ı güftârın suhandân olmayan

Ziyâ Paşa
.................................

0 Yorum:

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......