! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Antik A.Ş.’nin kültür yayını Artam Global Art Dergisi, 2010 yılında bir resim yarışması düzenliyor. “İmgenin Gücü: Avrupa, Kültür Başkentinin Ressamlarını Seçiyor” başlıklı resim yarışması, Türkiye’de uluslararası bir jüriye sahip olan ilk resim yarışması. Bilindiği gibi, Batılılaşma döneminden yaklaşık 1980’lerin sonlarına dek Türkiye’deki resim sanatı Batı’ya bağlı bir gelişim çizgisi izledi. Büyük çoğunluğu Fransa’da ve Almanya’daki atölyelerde eğitim gören Türk ressamları, Avrupa’daki sanat akımlarından kendilerine uygun olanları Türk resmi içerisine taşıdılar, biraz da bu akımları geriden takip ederek... Bu nedenle de Türk resminin bir ayağı hep Avrupa’da oldu. 1990’lar itibariyle küreselleşmenin de etkisiyle dünya güncel sanat ortamında yeni ve ortak bir dil oluştu ve Türkiye de bu ortamdaki yerini alarak özellikle 2000’li yıllarda bu konumunu sağlamlaştırdı.

Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olgaç Artam yarışmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’da düzenlenen ‘İmgenin Gücü: Avrupa, Kültür Başkentinin Ressamlarını Seçiyor’ yarışması bu açıdan büyük önem taşıyor. Dünya güncel sanat ortamında sağlam bir yeri olan ülkemizin ressamları, ilk kez oryantalist olmayan bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Avrupalı uzmanlar, kültür başkentinin ressamlarını seçecek!”
“İmgenin Gücü: Avrupa, Kültür Başkentinin Ressamlarını Seçiyor” resim yarışması, 18-35 yaş arasındaki profesyonel tüm ressamlara açık. Konu sınırlamasının bulunmadığı ve 100.000 TL. ödülün verileceği yarışmada, jüri, sergilemeye değer bulduğu 25 eseri önce İstanbul’da, daha sonra da Avrupa’da sergileyecek.

Yarışmaya 1 Temmuz-30 Ekim 2010 tarihleri arasında başvuru yapılabilir. Yarışma şartları ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi www.artam.com’da.
Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.


ŞARTNAME

A- AMAÇ
İmgenin Gücü : ''Avrupa, kültür başkentinin ressamlarını seçiyor'' resim yarışması, İstanbul'un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle bu kentin (ve ülkenin) yeni ressamlarını tanıtmak, desteklemek, teşvik etmek ve sanat dünyasına kazandırmak amacıyla Antik A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.
Yarışmanın jüri üyeleri Avrupa'nın değişik ülkelerinden önemli uzmanlardan seçileceği için yapılan değerlendirmelerin ulusal sanatımızın ölçütleriyle sınırlanmayacağı, küresel ve evrensel bağlamda objektif tespitler niteliği taşıyacağı açıktır.

B- KONU
Yarışmaya katılanlar her türlü konuyu seçmekte serbesttir.

C- KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışmaya 18-35 yaş arasındaki (Antik A.Ş. çalışanları ve seçici kurulun birinci derece akrabaları dışında) tüm T.C. vatandaşları katılabilir.

2- Katılan eserlerin daha önce sergilenmemiş, yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması şarttır.

3- Yarışmaya eser verecek sanatçılar (kâğıt, karton vb. çabuk bozulabilen ve cam, mika gibi kolay kırılabilen malzemeler hariç olmak üzere) kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.


4- Yarışmaya katılacak resimlerin 120x80 – 80x120 cm.'den küçük,
200x200 cm.'den büyük olmaması gerekir. Eser, aynı zamanda 300 dpi çözünürlülükte ''jpeg'' formatında dijital olarak CD'ye yazılmış olmalıdır.
CD üzerinde katılımcının adı soyadı yazılmalıdır.

5- Her katılımcı ancak bir eserle katılabilir.

6- Yarışmaya katılanlar eserlerin kendilerine ait olduğunu taahhüt etmiş sayılırlar. Ve bu konuda tüm sorumluluk katılan ressama ait olup,
Antik A.Ş.'nin bu konuda herhangi şekilde hukuki sorumluluğu yoktur.

Ç- SEÇİCİ KURUL
1-Seçici Kurul, çağdaş sanat konusunda birikimli, yetkin ve uluslararası düzeyde 5 profesyonel üyeden oluşmaktadır. Antik A.Ş. de 1 üye ile temsil edilecektir.

2-Seçici kurul üyeleri Antik A.Ş. tarafından en az bir yıl için atanır.

D- ÖDÜLLER
ANTİK A.Ş.'nin düzenlediği bu yarışmada toplam ödül 100.000 TL'dir. Değerlendirmenin sonunda bu meblağ 3 esere ödül, 1. esere 40.000 TL,
2. esere 25.000 TL, 3. esere 13.000 TL ayrıca sergilenmeye değer görülen diğer 22 esere de 22.000 TL eşit olarak bölüştürülecektir.

E- ESERLERLE İLGİLİ HAKLAR
1- Seçici kurul tarafından yukarıda gösterilen şekilde değerlendirilmeye alınan toplam 25 eser İstanbul ve yurt dışında sergilenecektir.
Yarışmaya katılan her sanatçı eserden doğan sergileme hakkını Antik A.Ş.' ye devretmiş sayılır.

2- Bu 25 eserin fiziki ve fikri mülkiyet hakları ANTİK A.Ş.'ye ait olacaktır.
Eser sahipleri, katılım formundaki imzaları ile yarışmada seçilen eserleriyle ilgili olarak 5846 sayılı yasanın 21, 22, 23 ve 24. maddeden doğan mali haklarını ANTİK A.Ş.'ye devretmektedirler.
Bu anlamda ANTİK A.Ş., seçilmiş olan 25 eserin broşür, afiş, katalog, kitap, takvim vb. materyaller de kullanma ayrıca TV, video, internet gibi medya iletişim araçlarında yayınlama haklarına sahip olacaktır.

3- E 2 madde çerçevesinde eserlerin fiziki mülkiyeti de ANTİK A.Ş.'ye intikal ettiği cihetle eserlerin ilerideki satış hakları da Antik A.Ş.' ye ait olacaktır.

F- ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
1-Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olacaktır. Kayıtlı CD, özgeçmiş ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde elden teslim edilecek veya posta ile yollanacaktır. CD ve katılım formu eser sahibine iade edilmeyecektir.
Ayrıca postadaki kaybolma, gecikme ve hasardan da Antik A.Ş. sorumlu değildir. Antik A.Ş. postaları aldığına ilişkin teyit göndermeyecektir.

2- Katılımcılar başvurularını 1Temmuz 2010 tarihinde saat 9.00'dan
30 Ekim 2010 (dâhil) 17.00’ye kadar gönderebilirler. Bu sürenin dışındaki başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Başvuruların bitimi sonrasında, jüri başvuruları inceleyecek ve isimleri
Aralık 2010 tarihinde açıklanacak olan 25 sanatçının eleme listesini yapacaktır. Bu 25 sanatçı Ödül Sergisi'ne katılacak olan sanatçılardır. Ödül töreni ve sergi açılışı Aralık 2010 veya Ocak 2011 tarihinde yapılacaktır.

G- İADE
Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede 25 eser arasında kabul görmemiş olan resimlerin, sonucun açıklanacağı Aralık 2010 tarihinden itibaren 15 gün için de geri alınması gerekir. Bu tarihe kadar geri alınmayan eserlerin kaybından, uğrayabileceği hasardan ANTİK A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

H- KATILIMCININ SORUMLULUĞU
Yukarıdaki şartname ile açıklanmış bulunan tüm maddelerin aynen kabul ve taahhüt edilmiş olduğu katılımcının imzası ile de teyit edilmektedir. Katılımcı aşağıdaki bilgilerinde aynen doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Not: Antik A.Ş. Resim Yarışması Şartnamesi’nin her bir sayfası katılımcı tarafından okunup, imzalanacaktır. Ayrıca başvuru formuna Nüfus Cüzdanı fotokopisi eklenecektir.

0 Yorum:

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......