! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1974 Cannes Film Festivali "En İyi Kısa Film Ödülü" olan bu animasyon insanın insandan nasıl da uzaklaştığının tek başına anlatımı olarak görülebilir.

Toplum olmaktan çıkıp birey olma sarhoşluğu içinde çürüyenin yine insanın kendisi olduğu gerçeğini göremeyen "bireyseltoplumcu" zihniyetin sistemi getirdiği nokta bu animasyonda gayet açık bir dille anlatılmış.

Toplumcu olmak birey olmaktan caymak anlamına gelmez bu konuda V for Vendetta (2006) güzel bir karşı koyma ve birey olma, fikir sahibi olma konusunda izlenebilir bir altyapıya sahiptir. Bireyseltoplumcu kavramı da kendini bu sistem de avutmanın, çark olma zorunluluğun kaçınılmaz sonucu gibi gözükse de, her zaman başka bir seçenek vardır. İnsan olanı, insandan olanı seçme şansı.

Kapitalizm (1974)

Bu da Die fetten Jahre sind vorbei / Eğitmenler (2004) Alman yapımı filmden bir sahne. Ayrıca film de izlenmeye değer ölçüdedir.

...ve bir başka animasyon Balans:


Bu çerçevede modernliği ele alırsak.
modernlik [İng. modernity; Fr. modernité).
Şimdiki zamanın ya da hâlihazırda olanın temel özelliklerini, kendine özgülük ya da yeniliğini, onu kendisinden önceki çağ ile karşılaştırmak suretiyle kavrama fikrini ifade eden, modern toplumların temel ve olmazsa olmaz özelliklerini betimleme tavrı için kullanılan terim.

Modernliği belirleyen, bir şeyi modern kılan öğelerle ilgili olarak farklı ölçütler öne sürülmüştür. Bu ölçütler arasında bilime, ticarete, kapitalizme, polise, ucuz seyahate, ateizme, bürokratik rasyonaliteye, hepsinin ötesinde, yabancılaşmaya bir yer verilebilir. Örneğin, modern toplumlar endüstriyel, kapitalist ekonomilere, demokratik bir siyasî yapıya, sosyal sınıflara bölünmüş bir toplumsal yapıya sahip toplumlardır. Başka bir deyişle, modernlik toplumsal açıdan, ilerlemeci bir ekonomi anlayışını, idarî rasyonaliteyi ve toplumsal dünyanın ayrımlaşmasını, yani olgunun değerden, ahlaksal olanın kurumsal alanlardan ayrılmasını ifade eder.

Yine de, tüm bu ölçütlerin gerisinde saklı bulunan temel ölçüt ya da karşıtlık, epistemolojik bir ölçüt, epistemolojik bir karşıtlıktır. Buna göre, kendisinden önceki dönemin batıl itikatları, köhnemiş düşünce kalıpları ve büyüyle belirlendiği yerde, modern dünya aydınlanmış bir dünyadır, bilimle, bilimin yöntemleriyle bilinen, belirlenen bir dünyadır. Bu nedenle, modernliğin merkezinde, akıl ve bilimin kapsamı ve sınırlarıyla ilgili felsefî tartışmalar bulunmaktadır.

Görünenin aksine insandan götürdükleri ve Postmodernizm
Bilindiği üzere, modernlik tarihe insanlığı bilgisizlikten, bâtıl itikat ve irrasyonalizmden kurtarmayı vaad eden ilerici bir güç olarak girmiştir. Oysa yirminci yüzyılın ikinci yarısında, modernliğin sicili iki dünya savaşı, Nazizm'in yükselişi, gerek Doğu ve gerekse Batı'daki toplama kampları, soykırım, dünya çapında bunalım, yerel savaşlar, vb. ile olağanüstü bozulmuştur. Bütün bunlar modernizmin ifade ettiği ilerleme fikrine duyulan inancı aşındırmıştır.

Postmodernizm, işte bu bağlamda modernliğin yarattığı her şeyi eleştirir: Batı Uygarlığının yarattığı deneyim birikimi, sanayileşme, kentleşme, ileri teknoloji, modern ulus devleti. Postmodernizm, yine aynı çerçeve içinde, bütün modern önceliklere, kariyer, bireysel sorumluluk, bürokrasi, liberal demokrasi, hoşgörü, hümanizm, eşitlikçilik, yansız işlem ve süreçler, gayrî şahsî kurallara karşı çıkar.
Tanım:
Ahmet Cevizci - Paradigma Felsefe Sözlüğü
Konuyu Derleyen: Ö.S.D.

2 Yorum:

alizafersapci dedi ki... 14 Ekim 2010 12:05  

Çok iyi, eğitici. Teşekkürler.

Efe Özyılmaz dedi ki... 5 Şubat 2014 00:16  

Çok güzel. Çok duygulandım.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......