! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Neval Kavcar
Neredeler? Gündemden düştüler, unutuldular. Neydi Tekel İşçi eylemi? Devlet güvencesi ile işe başlayan on bin civarı işçi, özelleştirme ile “kapının önüne konuluyor, kusura bakmayın” deniliyordu. 4-C’li olmayı kabul edin baskısı altında kalmışlardı.

4-C’lilik yılın 11 ayı çalışıp, bir ayın ardından tekrar çalışmanın kesin olmadığı düzenleme. Yıllarca devlet kadrosunda çalışmış bu insanlar, güvenceyi yitirmeden devletin başka kurumuna aktarılmak istiyor. Devlet onları işe alırken, fi tarihinde özelleştirme olursa, sizi kapıya koyarım dememiş.

Binlerce kişiye iş kapısı açılacak, demiyor mu iktidarımız? O halde önce TEKEL işçilerini, kucaklasınlar. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında, yasa çıkarılarak Kızılay çalışanları devlet güvencesine alındı. Onlara açılan kapı, Tekel işçisine niye kapanıyor?

Aslında bu işler olurken, ben de Bakanlıklarımıza o tarihten itibaren 4-C konusundaki çalışmaları sordum, bilgi edinme kapsamında. Aynen şöyle:

“25 Nisan 2010 - 2009 ve 2010 yıllarında bakanlığınız taşra dahil kaç adet personel istihdam edilmiştir? Bunların kaçı 4/C lidir?”

Bayındırlık Bakanlığı: Cevap- Bilgi edinme kanunun 7. maddesi gereği Bakanlığımız personel istihdamına yönelik bilgi verilememektedir. Bakanlığımızda 4/c statüsünde çalışan personel bulunmamaktadır. (4 Mayıs 2010)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Cevap- e-mailiniz incelenmiştir Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulamasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in Kurum İçi Düzenlemeler Başlıklı 36. maddesi uyarınca talebiniz bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu değerlendirilmiştir. (30 Nisan 2010)

Maliye Bakanlığı: 23 Nisan 2010 tarihli aynı talebimi, Sosyal Güvenlik Kurumuna havale ettiğini belirten cevabi yazısını yazmış. Maliye Bakanlığına sorduğum soru ile havale edilen yerin bağlantısını anlayamadım, zaten cevap da verilmedi.

Sağlık Bakanlığı: Cevap- “Talebiniz, 4982 sayılı Kanun´un 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olduğundan cevap verilememiştir.” (26 Nisan 2010)

Sanayi Bakanlığı: Cevap- İlgide kayıtlı e-mailiniz incelenmiştir. Bakanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre personel istihdam edilmemektedir. Ayrıca Bakanlığımız emrinde 2009 ve 2010 yılları arasında yeni göreve başlayan personel ile ilgili sayısal değer olarak istemiş olduğunuz bilgiler Bakanlığımızın kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemelere ait bilgiler olup, 4982 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olması nedeniyle tarafınıza verilmesine imkan bulunamamıştır.

Tarım Bakanlığı: Cevap- “Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre görev yapacak personelin listesi Özelleştirilen Kurumlardan Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilmektedir.” (6 Mayıs 2010)

Ulaştırma Bakanlığı: Cevap- “04.02.2010 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki Karar” gereğince Bakanlığımıza 1.000 adet olmak üzere 4-C kadrosu tahsis edilmiştir. Söz konusu 4-C kadrolarına atamalar Devlet Personel Başkanlığınca yapılacağından, henüz Bakanlığımızca personel alımı cihetine gidilememiştir.”

Farkında iseniz, iki Bakanlık net olmasa da cevap vermiş. Diğer Bakanlıklar, Bilgi Edinme Hakkı Yasasının 7.,25.ve 36. Maddesi - fıkrasına göre, cevap vermemiş. Ne güzel her yan şeffaflaşıyor diye tanıtılan yasada, bilgi edinmek isteyen kişinin önüne engel maddelerle, kurumlar 2. zırha bürünmüş durumda.

Bilgi vermeyecek olduktan sonra, böyle bir yasaya ne gerek var? Aynı soruya, aynı yasa kapsamında farklı şıklarla cevap alamadım. 4982 Nolu yasa, açıklarıyla hizmet veremiyor. Tekel İşçilerine gelirsek, işleri Allah’a kalmış durumda.

Seçime aylar kala iktidar babalık yapsa, o işçileri ya emekli etse ya da devlet güvencesinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlasa iyi olmaz mı?

***

NOT: 1- Bakanlıklara soruş sebebim, Çevre ve Ormancılık Bakanlığında yayınlanmış olan ‘önemli not’ kısmında bulunan aşağıdaki bilgiydi.
“Listede yer alan Geçici Personelin Bakanlığımızda göreve başlatılabilmesi için 4/C statüsünde çalışmak istediğini ve görev yapacağı İl veya İlçe tercihini, açık yazışma adresini ve irtibat telefonunu kapsayan yazılı dilekçe ile aşağıda istenilen belgelerle birlikte 09.04.2010 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına APS yoluyla veya elden müracaat etmesi halinde tayin işlemleri gerçekleştirilecektir.”
2- “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan 4/C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Danıştay, geçici personel çalıştırma yetkisinin Bakanlar Kurulu'na bırakılmasını hukuka aykırı buldu.” (CNNTürk – 24 Mayıs 2010)
3- Anayasa Mahkemesi 4-C’yi esastan görüşecek.
4- Ya sonrası?

0 Yorum:

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......