! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sergi Adı: Ucube - Ebucu
Konu: Sanat ve Ucube kavramlarının ilişkilendirilmesi.
Yer: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kültür Evi
Son Katılım Tarihi: 31 Mart 2011
Eser Gönderim Tarihi: 5 Nisan 2011
Sergi Tarihi: 9 Nisan 2011
Boyut-Teknik:
Serbest
Eser Gönderme Adresi: Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu, ESKİŞEHİR

Açıklama: Sergide yer almak isteyen katılımcılar aşağıdaki e-posta adresine 31 Mart tarihine kadar isimlerini bildirmelidirler. Katılım ücretsiz olup, eser gönderim ve teslimi katılımcıya aittir. Mekân nedeniyle katılımcı sayısı başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
Her katılımcı bir eserle katılabilir. Sergide yer alan eserler online olarak da sergilenecek.


e-posta: katilmakistiyorum@gmail.com
Takip : facebook.com/sergiyekatilmakistiyorum


Sanat: is. Ar. san'at, Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. (TDK)

Ucube: is. (ucu:be) Ar. ucûbe, Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey. (TDK)

Sanat ve Ucube kavramlarının ilişkilendirildiği karma bir sergi etkinliğidir.

2 Yorum:

Ömero dedi ki... 30 Nisan 2011 15:25  

KAMUOYUNA DUYRULUR!

Ucube-Ebucu başlıklı serginin basın bildirisi
29.04.2011

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde gerçekleşen Ucube-Ebucu sergisinde eserleri yer alan iki sanatçı ve belediye başkanı hedef gösterilerek bu süreçten doğan karalama kampanyasından dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Ucube sergisinin oluşum sürecinden, serginin bitişine kadar hiçbir noktasında gerek sanatçılar, gerek sergiyi düzenleyenler ve gerekse Tepebaşı Belediyesi kesinlikle hiçbir art niyetle bu sergi sürecini organize etmemiştir. Kişi, kurum ve toplumsal değerleri hedef alarak aşağılayıcı, rencide edici hiçbir kasıtla hareket edilmemiştir. Bu durum, hem sergi başlamadan önce yapılan sergi katılım duyurusunda hem de serginin basın bülteninde açık bir dil ve tarafsızlıkla dile getirilmiş ve duyurusu yapılmıştır.

Yanlış yorumlanmak sûretiyle her iki sanatçı ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı hedef alınarak karalanmak istenmiştir. Sergiye eserleriyle katılan 100 sanatçının hepsi de, Ucube olarak tanımlanan ve parçalanan Mehmet Aksoy’un “İnsanlık Anıtı” heykelinin başına gelenlerden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirmek, bu haksız yıkımın toplumsal duyarlılığına dâhil olmak istedikleri için katılmışlardır.

Öte yandan her iki resmin durumu da, farklı sanatçıların bu eserlerle ne anlatmak istedikleri merak bile edilmemiştir. Oysa sanat da din gibi yoruma ve yorumlanmaya açıktır ve böylesine kesin yargılarla eleştirilmemelidir.

Konu edilen iki resimden biri olan mahyalı resimde, cami ucube yapılmamıştır, bir duyuru alanı bir ilan yeri olan mahyadan ucube kelimesi ilân edilmiştir. İddia edildiği gibi caminin kendisi değil, zaten resmin içinde bulunan ve Ucube diye tanımlanan “İnsanlık Anıtı” Ucube denmesi eleştirilmiştir, Ucube yazısını caminin değil heykellerin tuttuğu göz ardı edilmiştir. Cami ikonu hedef değil temsildir. Sanat tarihi bu tür temsil çarpıtmalarıyla doludur.

Erkeğin kadına bakışını anlatan diğer resimde de kadın özgürlüğü ele alınmış ve zaten eserin sergiden çok önce, uluslararası başka bir yarışma için hazırlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Toplumun hassas olan bu noktalarına bilerek kışkırtıcı karalama yapılmıştır. Bu yanlış yorumlamalardan doğan sonuçtan dolayı her iki sanatçının derin üzüntülerini bildirir her iki resimde de hiçbir kasıtlı hakaretin bulunmadığının altını çizer, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ömero dedi ki... 1 Mayıs 2011 15:53  

.

Menekşe Samancı'nın Kamuoyuna Duyurusudur

Bu çalışma, Sanat ile Dini birbiriyle rekabet ettirip, yarıştırmaya çalışanlara ve Dini siyasetle, Sanatla, iktidarla ve politik mücadeleyle birbirine alternatif alanlar olarak görenlere bir eleştiridir. Bu çalışma dini de sanatı da kendi çıkarlarına alet eden zihniyete bir eleştiridir. Herhangi bir sanat eserinin, Dini bir esere veya düşünceye ekstra bir şey katamayacağı gibi ondan da hiçbir şey götüremeyeceği düşüncesiyle yapılmıştır. Bu çalışma bir heykel ile kutsal bir mekânın kıyaslanamayacağına kıyaslanınca asıl ucubenin zihinlerde o zaman ortaya çıkacağına bir göndermedir.

Çarpıtıldığının aksine, bu resimde Cami ucube yapılmamıştır, bir duyuru alanı, bir ilan yeri olan mahyadan ucube kelimesi ve ucube olarak nitelenen heykeller ilan edilmiştir. Mahyaların ilan alanı olarak kullanıldığına dair örnekler şu linkten de incelenebilir. (www.itusozluk.com/goster.php/mahya)
Ucube yazısını minarenin değil heykellerin tuttuğu göz ardı edilmiştir. “Cami” imajı hedef değil temsildir, üstelik Cami formunun kullanılması yukarıda da belirtildiği gibi Din istismarına vurgu yapılmak amacıyla seçilmiştir. Üstelik günümüzde çeşitli internet sitelerinde buna benzer mahya yazıları bulunmaktadır.

Bu çalışmada kesinlikle dini değerlerle oynama amacı güdülmemiştir, aksine dini değerlerin kendine özgü bir kutsallığı olduğuna ve ne uğruna olursa olsun hiçbir şeyle kıyaslanmaması gerektiğini ifade etmeyi amaçlanmıştır. Ancak bu çalışmanın kastını aşan bir mana ile anlamlandırılmasından dolayı beni üzdüğünü dile getirmek isterim. Bu durumu, yanlış anlaşılmalardan dolayı dini duyguları rencide olan kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Menekşe Samancı 30.04.2011


.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......