! Anladım ki anlamak yetmiyor

her şey aynıdır, yalnızca biz farklı görürüz

-.---Yazılar e-postana gelsin ↓

e-postanızı yazın:


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
KAMUOYUNA DUYRULUR!

Ucube-Ebucu başlıklı serginin basın bildirisi
29.04.2011

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde gerçekleşen Ucube-Ebucu sergisinde eserleri yer alan iki sanatçı ve belediye başkanı hedef gösterilerek bu süreçten doğan karalama kampanyasından dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Ucube sergisinin oluşum sürecinden, serginin bitişine kadar hiçbir noktasında gerek sanatçılar, gerek sergiyi düzenleyenler ve gerekse Tepebaşı Belediyesi kesinlikle hiçbir art niyetle bu sergi sürecini organize etmemiştir. Kişi, kurum ve toplumsal değerleri hedef alarak aşağılayıcı, rencide edici hiçbir kasıtla hareket edilmemiştir. Bu durum, hem sergi başlamadan önce yapılan sergi katılım duyurusunda hem de serginin basın bülteninde açık bir dil ve tarafsızlıkla dile getirilmiş ve duyurusu yapılmıştır.

Yanlış yorumlanmak sûretiyle her iki sanatçı ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı hedef alınarak karalanmak istenmiştir. Sergiye eserleriyle katılan 100 sanatçının hepsi de, Ucube olarak tanımlanan ve parçalanan Mehmet Aksoy’un “İnsanlık Anıtı” heykelinin başına gelenlerden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirmek, bu haksız yıkımın toplumsal duyarlılığına dâhil olmak istedikleri için katılmışlardır.

Öte yandan her iki resmin durumu da, farklı sanatçıların bu eserlerle ne anlatmak istedikleri merak bile edilmemiştir. Oysa sanat da din gibi yoruma ve yorumlanmaya açıktır ve böylesine kesin yargılarla eleştirilmemelidir.

Konu edilen iki resimden biri olan mahyalı resimde, cami ucube yapılmamıştır, bir duyuru alanı bir ilan yeri olan mahyadan ucube kelimesi ilân edilmiştir. İddia edildiği gibi caminin kendisi değil, zaten resmin içinde bulunan ve Ucube diye tanımlanan “İnsanlık Anıtı” Ucube denmesi eleştirilmiştir, Ucube yazısını caminin değil heykellerin tuttuğu göz ardı edilmiştir. Cami ikonu hedef değil temsildir. Sanat tarihi bu tür temsil çarpıtmalarıyla doludur.

Erkeğin kadına bakışını anlatan diğer resimde de kadın özgürlüğü ele alınmış ve zaten eserin sergiden çok önce, uluslararası başka bir yarışma için hazırlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Toplumun hassas olan bu noktalarına bilerek kışkırtıcı karalama yapılmıştır. Bu yanlış yorumlamalardan doğan sonuçtan dolayı her iki sanatçının derin üzüntülerini bildirir her iki resimde de hiçbir kasıtlı hakaretin bulunmadığının altını çizer, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

3 Yorum:

alizafersapci dedi ki... 30 Nisan 2011 11:49  

"Cehennemin en kızgın ateşi, ahlaki bir çöküş yaşandığı zamanlarda tepkisizliğini muhafaza edenleri yakacaktır."
Dante Alighieri

Ömero dedi ki... 1 Mayıs 2011 15:43  

Menekşe Samancı'nın Kamuoyuna Duyurusudur

Bu çalışma, Sanat ile Dini birbiriyle rekabet ettirip, yarıştırmaya çalışanlara ve Dini siyasetle, Sanatla, iktidarla ve politik mücadeleyle birbirine alternatif alanlar olarak görenlere bir eleştiridir. Bu çalışma dini de sanatı da kendi çıkarlarına alet eden zihniyete bir eleştiridir. Herhangi bir sanat eserinin, Dini bir esere veya düşünceye ekstra bir şey katamayacağı gibi ondan da hiçbir şey götüremeyeceği düşüncesiyle yapılmıştır. Bu çalışma bir heykel ile kutsal bir mekânın kıyaslanamayacağına kıyaslanınca asıl ucubenin zihinlerde o zaman ortaya çıkacağına bir göndermedir.

Çarpıtıldığının aksine, bu resimde Cami ucube yapılmamıştır, bir duyuru alanı, bir ilan yeri olan mahyadan ucube kelimesi ve ucube olarak nitelenen heykeller ilan edilmiştir. Mahyaların ilan alanı olarak kullanıldığına dair örnekler şu linkten de incelenebilir. (www.itusozluk.com/goster.php/mahya)
Ucube yazısını minarenin değil heykellerin tuttuğu göz ardı edilmiştir. “Cami” imajı hedef değil temsildir, üstelik Cami formunun kullanılması yukarıda da belirtildiği gibi Din istismarına vurgu yapılmak amacıyla seçilmiştir. Üstelik günümüzde çeşitli internet sitelerinde buna benzer mahya yazıları bulunmaktadır.

Bu çalışmada kesinlikle dini değerlerle oynama amacı güdülmemiştir, aksine dini değerlerin kendine özgü bir kutsallığı olduğuna ve ne uğruna olursa olsun hiçbir şeyle kıyaslanmaması gerektiğini ifade etmeyi amaçlanmıştır. Ancak bu çalışmanın kastını aşan bir mana ile anlamlandırılmasından dolayı beni üzdüğünü dile getirmek isterim. Bu durumu, yanlış anlaşılmalardan dolayı dini duyguları rencide olan kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
Menekşe Samancı 30.04.2011

Ömero dedi ki... 1 Mayıs 2011 15:45  

Tarih boyunca bu böyle olmuştur, eleştiren bir nokta varsa, bu eleştiriyi kabullen(e)meyen bir kitle/taraflı bir kitle hep çıkmıştır. Yoksa biliyorum ki dini duyguları yerinde olan, aklı olan, fikri olan herkes o resimde neyin, hangi zihniyetin eleştirildiğinin tam da farkındadır.

Bu resme ve sergiye yapılan provokatörlük tamamen yandaşlıktır. Her iki basın açıklaması tüm haber ajanslarına, gazete ve tv’lere gönderildiği hâlde hiçbir yerde çıkartılmaması bu taraflılığın apaçık göstergesidir. Asıl ayıp, asıl günah budur. Forum ve benzeri platformlarda bile bu konu daha dengeli dile getirilmiş, daha seviyeli bir tartışma yapıldığı gözlenmiştir. Ama basın adına yayın yapan hiçbir kurum ve kuruluş bu açıklamalara yer vermemiştir. Basın özgürlüğü diye yırtınan her yayın kuruluşu kendi canı yandığında kıyametleri kopartıp sağından soluna kadar her görüşten yayın kanalı bu tür haksızlıklarda seslerini yükseltmeyi biliyorlar ama konu kişilerin fikir özgürlüklerini savunmaya onları yayınlamaya gelince suspus oluyorlar. Ben bu zihniyetteki basının da, korkusundan gı diyemeyen medyanın da zerre samimi olduklarını düşünmüyordum ve artık bu düşüncemin üzerine de beton dökmüş oldum. Bir de neden televizyon izlemiyorum diye anlamazlar. İşte nedeni.

Bu nasıl bir yaygaracılıktır, bu nasıl bir fırsatçılıktır? Caminin mahyasında ucube yazmasıyla ki o mahyayı ucube denen heykellerin tuttuğu apaçık gösterilmişken, caminin ucubeye dönüşmesinin bağlantısını nasıl bir akıl ve vicdan kurar? Bu durum, elinde bıçak olan herkesi katil, eli olan herkesi hırsız ilan edip, böyle gösterip insanları buna inandırmaktan hiçbir farkı yok! Yapılan açıklamalar ortada, resimlerin hangi niyet ve düşünceyle yapıldıkları söylendiği hâlde daha hâlâ yok öyle değil böyle diye nasıl denebiliyor şaşıyorum.

Aklı olan herkes böyle bir tablo karşında iki soruyla yaklaşır duruma... Acaba şunu mu anlatmak istedi yoksa şunu mu diye kendine sorar. Bu serginin oluşum süreci de sergiye katılan sanatçılar da, yetkisi olmadığı halde bir yapıya, bir esere, üzerinde konuşmak için uzmanlık gerektiren bir konuya Ucube denmesinin tepkisini vermişlerdir. Konu ne Mehmet Aksoy'dur ne CHP, ne de AKP'dir. Hiçbiri bu serginin çıkışı ve nedeni değildir. Konu herkesin her konuda kafasına estiği gibi bir yargılama yapamayacağının altını çizmektir. Ötesini düşünen düşünmek isteyen her kimse asıl onların toplumun hassas olduğu konuları çıkarları için ele aldıklarını düşünmek gerekir.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi ekleyin↓

― Lütfen konuya yönelik yorum yapınız.
― Blog'a yönelik yorumlarınızı " Blog Yorumları " sayfasına bırakınız...
― Google Hesabı olmayanlar Yorumlama Biçiminden Adı / URL'yi veya ANONİM seçerek yorum yapabilir...

! Anladım Ki Anlamak Yetmiyor diyenler...

Yazıları

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :... paylaşmak istedikleriniz varsa ...


Site içeriğine (M) ve konulara uygun olduğunu düşündüğünüz haberleri, görselleri, yazıları.. e-posta yoluyla bilgilerini yollayın paylaşalım.

.
..... Her şeyi değil, şeyleri paylaşan site ......